ثبت دامنه

یک دامنه جدید ثبت کنید

ادامه سبد خرید

1 دامنه های انتخاب شده

نمایش به تفکیک موضوع

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.com
3,080,000ریال
1 سال
3,080,000ریال
1 سال
3,080,000ریال
1 سال
.co.uk
3,080,000ریال
1 سال
3,080,000ریال
1 سال
3,080,000ریال
1 سال
.name
3,080,000ریال
1 سال
3,080,000ریال
1 سال
3,080,000ریال
1 سال
.us
3,080,000ریال
1 سال
3,080,000ریال
1 سال
3,080,000ریال
1 سال
.es
3,080,000ریال
1 سال
3,080,000ریال
1 سال
3,080,000ریال
1 سال
.uk
3,080,000ریال
1 سال
3,080,000ریال
1 سال
3,080,000ریال
1 سال
.de
3,080,000ریال
1 سال
3,080,000ریال
1 سال
3,080,000ریال
1 سال
.company
3,080,000ریال
1 سال
3,080,000ریال
1 سال
3,080,000ریال
1 سال
.org
3,640,000ریال
1 سال
3,640,000ریال
1 سال
3,640,000ریال
1 سال
.info
3,640,000ریال
1 سال
3,640,000ریال
1 سال
3,640,000ریال
1 سال
.net
3,640,000ریال
1 سال
3,640,000ریال
1 سال
3,640,000ریال
1 سال
.cc
3,640,000ریال
1 سال
3,640,000ریال
1 سال
3,640,000ریال
1 سال
.in
3,640,000ریال
1 سال
3,640,000ریال
1 سال
3,640,000ریال
1 سال
.tel
3,640,000ریال
1 سال
3,640,000ریال
1 سال
3,640,000ریال
1 سال
.xyz
3,640,000ریال
1 سال
3,640,000ریال
1 سال
3,640,000ریال
1 سال
.art
3,640,000ریال
1 سال
3,640,000ریال
1 سال
3,640,000ریال
1 سال
.biz
4,200,000ریال
1 سال
4,200,000ریال
1 سال
4,200,000ریال
1 سال
.pro
4,200,000ریال
1 سال
4,200,000ریال
1 سال
4,200,000ریال
1 سال
.asia
4,200,000ریال
1 سال
4,200,000ریال
1 سال
4,200,000ریال
1 سال
.club
4,480,000ریال
1 سال
4,480,000ریال
1 سال
4,480,000ریال
1 سال
.click
4,200,000ریال
1 سال
4,200,000ریال
1 سال
4,200,000ریال
1 سال
.mobi
4,480,000ریال
1 سال
4,480,000ریال
1 سال
4,480,000ریال
1 سال
.me
5,040,000ریال
1 سال
5,040,000ریال
1 سال
5,040,000ریال
1 سال
.cn
5,320,000ریال
1 سال
5,320,000ریال
1 سال
5,320,000ریال
1 سال
.fr
5,600,000ریال
1 سال
5,600,000ریال
1 سال
5,600,000ریال
1 سال
.it
5,600,000ریال
1 سال
5,600,000ریال
1 سال
5,600,000ریال
1 سال
.بازار
5,320,000ریال
1 سال
5,320,000ریال
1 سال
5,320,000ریال
1 سال
.city
5,320,000ریال
1 سال
5,320,000ریال
1 سال
5,320,000ریال
1 سال
.center
7,000,000ریال
1 سال
7,000,000ریال
1 سال
7,000,000ریال
1 سال
.ws
7,000,000ریال
1 سال
7,000,000ریال
1 سال
7,000,000ریال
1 سال
.co
7,840,000ریال
1 سال
7,840,000ریال
1 سال
7,840,000ریال
1 سال
.co.com
8,120,000ریال
1 سال
8,120,000ریال
1 سال
8,120,000ریال
1 سال
.plus
8,120,000ریال
1 سال
8,120,000ریال
1 سال
8,120,000ریال
1 سال
.vip
8,120,000ریال
1 سال
8,120,000ریال
1 سال
8,120,000ریال
1 سال
.vision
8,120,000ریال
1 سال
8,120,000ریال
1 سال
8,120,000ریال
1 سال
.shop
8,960,000ریال
1 سال
8,960,000ریال
1 سال
8,960,000ریال
1 سال
.am
9,520,000ریال
1 سال
9,520,000ریال
1 سال
9,520,000ریال
1 سال
.tv
8,960,000ریال
1 سال
8,960,000ریال
1 سال
8,960,000ریال
1 سال
.download
10,640,000ریال
1 سال
10,640,000ریال
1 سال
10,640,000ریال
1 سال
.zone
10,640,000ریال
1 سال
10,640,000ریال
1 سال
10,640,000ریال
1 سال
.ae
11,200,000ریال
1 سال
11,200,000ریال
1 سال
11,200,000ریال
1 سال
.design
13,440,000ریال
1 سال
13,440,000ریال
1 سال
13,440,000ریال
1 سال
.toys
13,440,000ریال
1 سال
13,440,000ریال
1 سال
13,440,000ریال
1 سال
.clinic
13,440,000ریال
1 سال
13,440,000ریال
1 سال
13,440,000ریال
1 سال
.store
16,240,000ریال
1 سال
16,240,000ریال
1 سال
16,240,000ریال
1 سال
.bio
16,240,000ریال
1 سال
16,240,000ریال
1 سال
16,240,000ریال
1 سال
.host
25,200,000ریال
1 سال
25,200,000ریال
1 سال
25,200,000ریال
1 سال
.ceo
28,280,000ریال
1 سال
28,280,000ریال
1 سال
28,280,000ریال
1 سال
.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.id.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.net.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.org.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.gov.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.sch.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.co.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.ac.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.io
11,480,000ریال
1 سال
11,480,000ریال
1 سال
11,480,000ریال
1 سال
.tech
14,280,000ریال
1 سال
14,280,000ریال
1 سال
14,280,000ریال
1 سال
.energy
27,440,000ریال
1 سال
27,440,000ریال
1 سال
27,440,000ریال
1 سال
.app
5,040,000ریال
1 سال
5,040,000ریال
1 سال
5,040,000ریال
1 سال
.online
10,360,000ریال
1 سال
10,360,000ریال
1 سال
10,360,000ریال
1 سال
.news
6,440,000ریال
1 سال
6,440,000ریال
1 سال
6,440,000ریال
1 سال
.eu
2,640,000ریال
1 سال
2,640,000ریال
1 سال
2,640,000ریال
1 سال
.fit
8,400,000ریال
1 سال
8,400,000ریال
1 سال
8,400,000ریال
1 سال
.cafe
8,960,000ریال
1 سال
8,960,000ریال
1 سال
8,960,000ریال
1 سال
.ca
2,800,000ریال
1 سال
2,800,000ریال
1 سال
2,800,000ریال
1 سال
.ai
40,320,000ریال
2 سال ها
40,320,000ریال
2 سال ها
40,320,000ریال
2 سال ها
.studio
6,440,000ریال
1 سال
6,440,000ریال
1 سال
6,440,000ریال
1 سال

لطفاً یکی از بخش های فوق را انتخاب نمایید

تهیه هاست اشتراکی

بین راهکار های متنوع هاست اشتراکی، پلن مدنظر را انتخاب نمایید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

هم زمان با انتقال دامنه خود، به صورت رایگان دامنه منتقل شده یکسال تمدید نیز خواهد شد.(این مورد شامل سفارش های تغییر مالک دامنه ir نمی شود)*

انتقال یک دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت و یا تمدید شده اند غیرقابل انتقال میباشند