#
ثبت یک دامنه جدید
#
انتقال دامنه از جایی دیگر به Server.ir
#
قبلا دامنه تهیه کردم و خودم نیم سرورها را تغییر خواهم داد

ثبت یک دامنه جدید

انتقال دامنه از جایی دیگر به Server.ir

قبلا دامنه تهیه کردم و خودم نیم سرورها را تغییر خواهم داد