خطا، مشکلی رخ داده است...

این سرویس موجود نیست

باعث افتخار ماست که انتخاب شما هستیم. متاسفانه، به دلیل تکمیل ظرفیت امکان ثبت سفارش این محصول وجود ندارد. جهت استمرار در ارائه خدمات به کاربران، برای هر پلن به صورت روزانه ظرفیت محدودی تعیین شده است که در ابتدای ساعات کاری هر روز مجدد فراهم می گردد. خدمات ایروسرور با پردازنده بهینه شامل این مورد نمی گردد و جهت درج سفارش آن می توانید با واحد فروش در ارتباط باشید. در صورتی که موفق به ثبت سفارش نشدید می توانید از ظرفیت سایر پلن‌ها یا خدمات سرور اختصاصی استفاده نمایید.