#سفارش خدمات

پلن های پیشنهادی

IWH C1 - Lite
220,000ریال/ماهانه
 • ❏ فضای حافظه: 1 گیگابایت هارد SSD ❏
 • ☚ کنترل پنل: Plesk ☛
 • ❧ وب سرور: IIS ❧
 • ✔ پشتیبانی از .Net Core ✔
 • ⁂ حداکثر دیتابیس: 10 عدد ⁂
 • ↭ حداکثر دامنه Park: 40 عدد ↭
 • ⁂ تعداد addon domain: 2 عدد ⁂
 • ⚅ Memory limit: 512MB ⚅
 • ✔ ترافیک ماهانه: نامحدود ✔
 • ⚒ به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود ⚒
IWH C2 - Medium
280,000ریال/ماهانه
 • ❏ فضای حافظه: 2 گیگابایت هارد SSD ❏
 • ☚ کنترل پنل: Plesk ☛
 • ❧ وب سرور: IIS ❧
 • ✔ پشتیبانی از .Net Core ✔
 • ⁂ حداکثر دیتابیس: 15 عدد ⁂
 • ↭ حداکثر دامنه Park: 60 عدد ↭
 • ⁂ تعداد addon domain: 3 عدد ⁂
 • ⚅ Memory limit: 1024MB ⚅
 • ✔ ترافیک ماهانه: نامحدود ✔
 • ⚒ به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود ⚒
IWH C5 - Trend
550,000ریال/ماهانه
 • ❏ فضای حافظه: 5 گیگابایت هارد SSD ❏
 • ☚ کنترل پنل: Plesk ☛
 • ❧ وب سرور: IIS ❧
 • ✔ پشتیبانی از .Net Core ✔
 • ⁂ حداکثر دیتابیس: 15 عدد ⁂
 • ↭ حداکثر دامنه Park: 60 عدد ↭
 • ⁂ تعداد addon domain: 3 عدد ⁂
 • ⚅ Memory limit: 1024MB ⚅
 • ✔ ترافیک ماهانه: نامحدود ✔
 • ⚒ به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود ⚒
IWH C7 - Pro
650,000ریال/ماهانه
 • ❏ فضای حافظه: 7 گیگابایت هارد SSD ❏
 • ☚ کنترل پنل: Plesk ☛
 • ❧ وب سرور: IIS ❧
 • ✔ پشتیبانی از .Net Core ✔
 • ⁂ حداکثر دیتابیس: 15 عدد ⁂
 • ↭ حداکثر دامنه Park: 60 عدد ↭
 • ⁂ تعداد addon domain: 4 عدد ⁂
 • ⚅ Memory limit: 1024MB ⚅
 • ✔ ترافیک ماهانه: نامحدود ✔
 • ⚒ به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود ⚒
IWH C10 - Ultra
750,000ریال/ماهانه
 • ❏ فضای حافظه: 10 گیگابایت هارد SSD ❏
 • ☚ کنترل پنل: Plesk ☛
 • ❧ وب سرور: IIS ❧
 • ✔ پشتیبانی از .Net Core ✔
 • ⁂ حداکثر دیتابیس: 15 عدد ⁂
 • ↭ حداکثر دامنه Park: 60 عدد ↭
 • ⁂ تعداد addon domain: 3 عدد ⁂
 • ⚅ Memory limit: 1024MB ⚅
 • ✔ ترافیک ماهانه: نامحدود ✔
 • ⚒ به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود ⚒