#سفارش خدمات

پلن های پیشنهادی

GLH C1 - Lite
350,000ریال/ماهانه
 • ❏ فضای حافظه: 1 گیگابایت هارد SSD ❏
 • ☚ کنترل پنل: Cpanel ☛
 • ❧ وب سرور: Litespeed ❧
 • ↹ حداکثر بازدید همزمان: 20 عدد ↹
 • ⁂ حداکثر دیتابیس: 10 عدد ⁂
 • ↭ حداکثر دامنه Park: 40 عدد ↭
 • ⁂ تعداد addon domain: 2 عدد ⁂
 • ✔ ترافیک ماهانه: نامحدود ✔
 • ⚒ به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود ⚒
GLH C2 - Medium
450,000ریال/ماهانه
 • ❏ فضای حافظه: 2 گیگابایت هارد SSD ❏
 • ☚ کنترل پنل: Cpanel ☛
 • ❧ وب سرور: Litespeed ❧
 • ↹ حداکثر بازدید همزمان: 25 عدد ↹
 • ⁂ حداکثر دیتابیس: 15 عدد ⁂
 • ↭ حداکثر دامنه Park: 60 عدد ↭
 • ⁂ تعداد addon domain: 3 عدد ⁂
 • ✔ ترافیک ماهانه: نامحدود ✔
 • ⚒ به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود ⚒
GLH C5 - Trend
750,000ریال/ماهانه
 • ❏ فضای حافظه: 5 گیگابایت هارد SSD ❏
 • ☚ کنترل پنل: Cpanel ☛
 • ❧ وب سرور: Litespeed ❧
 • ↹ حداکثر بازدید همزمان: 30 عدد ↹
 • ⁂ حداکثر دیتابیس: 15 عدد ⁂
 • ↭ حداکثر دامنه Park: 60 عدد ↭
 • ⁂ تعداد addon domain: 4 عدد ⁂
 • ✔ ترافیک ماهانه: نامحدود ✔
 • ⚒ به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود ⚒
GLH C7 - Pro
850,000ریال/ماهانه
 • ❏ فضای حافظه: 7 گیگابایت هارد SSD ❏
 • ☚ کنترل پنل: Cpanel ☛
 • ❧ وب سرور: Litespeed ❧
 • ↹ حداکثر بازدید همزمان: 35 عدد ↹
 • ⁂ حداکثر دیتابیس: 15 عدد ⁂
 • ↭ حداکثر دامنه Park: 60 عدد ↭
 • ⁂ تعداد addon domain: 4 عدد ⁂
 • ✔ ترافیک ماهانه: نامحدود ✔
 • ⚒ به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود ⚒
GLH C10 - Ultra
950,000ریال/ماهانه
 • ❏ فضای حافظه: 10 گیگابایت هارد SSD ❏
 • ☚ کنترل پنل: Cpanel ☛
 • ❧ وب سرور: Litespeed ❧
 • ↹ حداکثر بازدید همزمان: 40 عدد ↹
 • ⁂ حداکثر دیتابیس: 15 عدد ⁂
 • ↭ حداکثر دامنه Park: 60 عدد ↭
 • ⁂ تعداد addon domain: 5 عدد ⁂
 • ✔ ترافیک ماهانه: نامحدود ✔
 • ⚒ به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود ⚒