#سفارش خدمات

پلن های پیشنهادی

GLR C5 - Lite
850,000ریال/ماهانه
 • ❏ فضای حافظه: 5 گیگابایت هارد SSD ❏
 • ↹ تعداد اکانت قابل استفاده: نامحدود ↹
 • ☚ کنترل پنل: Cpanel ☛
 • ❧ وب سرور: Litespeed ❧
 • ❣ امکان ارائه DNS اختصاصی ❣
 • ✔ تعداد دیتابیس: نامحدود ✔
 • ✔ تعداد دامنه addon و Park: نامحدود ✔
 • ✔ ترافیک ماهانه: نامحدود ✔
 • ⚒ به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود ⚒
GLR C10 - Medium
1,350,000ریال/ماهانه
 • ❏ فضای حافظه: 10 گیگابایت هارد SSD ❏
 • ↹ تعداد اکانت قابل استفاده: نامحدود ↹
 • ☚ کنترل پنل: Cpanel ☛
 • ❧ وب سرور: Litespeed ❧
 • ❣ امکان ارائه DNS اختصاصی ❣
 • ✔ تعداد دیتابیس: نامحدود ✔
 • ✔ تعداد دامنه addon و Park: نامحدود ✔
 • ✔ ترافیک ماهانه: نامحدود ✔
 • ⚒ به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود ⚒
GLR C20 - Trend
1,950,000ریال/ماهانه
 • ❏ فضای حافظه: 20 گیگابایت هارد SSD ❏
 • ↹ تعداد اکانت قابل استفاده: نامحدود ↹
 • ☚ کنترل پنل: Cpanel ☛
 • ❧ وب سرور: Litespeed ❧
 • ❣ امکان ارائه DNS اختصاصی ❣
 • ✔ تعداد دیتابیس: نامحدود ✔
 • ✔ تعداد دامنه addon و Park: نامحدود ✔
 • ✔ ترافیک ماهانه: نامحدود ✔
 • ⚒ به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود ⚒
GLR C30 - Pro
2,450,000ریال/ماهانه
 • ❏ فضای حافظه: 30 گیگابایت هارد SSD ❏
 • ↹ تعداد اکانت قابل استفاده: نامحدود ↹
 • ☚ کنترل پنل: Cpanel ☛
 • ❧ وب سرور: Litespeed ❧
 • ❣ امکان ارائه DNS اختصاصی ❣
 • ✔ تعداد دیتابیس: نامحدود ✔
 • ✔ تعداد دامنه addon و Park: نامحدود ✔
 • ✔ ترافیک ماهانه: نامحدود ✔
 • ⚒ به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود ⚒
GLR C40 - Ultra
3,550,000ریال/ماهانه
 • ❏ فضای حافظه: 40 گیگابایت هارد SSD ❏
 • ↹ تعداد اکانت قابل استفاده: نامحدود ↹
 • ☚ کنترل پنل: Cpanel ☛
 • ❧ وب سرور: Litespeed ❧
 • ❣ امکان ارائه DNS اختصاصی ❣
 • ✔ تعداد دیتابیس: نامحدود ✔
 • ✔ تعداد دامنه addon و Park: نامحدود ✔
 • ✔ ترافیک ماهانه: نامحدود ✔
 • ⚒ به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود ⚒