#سفارش خدمات

پلن های پیشنهادی

نمایندگی فروش دامنه
100,000ریال/ماهانه
  • ✔ امکان ثبت دامنه: دارد ✔
  • ✔ امکان تمدید دامنه: دارد ✔
  • ✔ امکان انتقال دامنه: دارد ✔
  • $ثبت دامنه با تعرفه ای کمتر از ثبت عادی$
  • ⚒ ارائه ماژول اختصاصی Server.ir برای WHMCS ⚒
  • ❣ امکان استفاده برای دامنه با انواع پسوند ملی و بین المللی ❣