#سفارش خدمات

پلن های پیشنهادی

FDS v2 6TB - پلن مقدماتی
13,860,000ریال/ماهانه
 • ☸ پردازنده: Intel Xeon E3-1225 V2
 • ⚅ رم: 16 گیگابایت
 • ↹ ترافیک ماهانه: نامحدود
 • ❒ دارای 100 گیگ فضای بک آپ
 • ❏ فضای سرور: 2 عدد هارد 3 ترابایت SATA ❏
 • ⚒ دارای هزینه ی راه اندازی ⚒
 • $ در صورت خرید دوره 6ماهه یا سالانه، هزینه راه اندازی رایگان در نظر گرفته می شود $
 • ✔ تحویل تا حداکثر 48 ساعت ✔
FDS v2 480GB - پلن اقتصادی
15,840,000ریال/ماهانه
 • ☸ پردازنده: Intel Xeon E3-1225 V2
 • ⚅ رم: 32 گیگابایت
 • ↹ ترافیک ماهانه: نامحدود
 • ❒ دارای 100 گیگ فضای بک آپ
 • ❏ فضای سرور: 2 عدد هارد 240 گیگابایت SSD ❏
 • ⚒ دارای هزینه ی راه اندازی ⚒
 • $ در صورت خرید دوره 6ماهه یا سالانه، هزینه راه اندازی رایگان در نظر گرفته می شود $
 • ✔ تحویل تا حداکثر 48 ساعت ✔
FDS v2 960GB - پلن شرکتی
19,800,000ریال/ماهانه
 • ☸ پردازنده: Intel Xeon E3-1231 V2
 • ⚅ رم: 32 گیگابایت
 • ↹ ترافیک ماهانه: نامحدود
 • ❒ دارای 100 گیگ فضای بک آپ
 • ❒ فضای سرور: 960 گیگابایت SSD یا 8 ترابایت SATA ❒
 • ⚒ دارای هزینه ی راه اندازی ⚒
 • $ در صورت خرید دوره 6ماهه یا سالانه، هزینه راه اندازی رایگان در نظر گرفته می شود $
 • ✔ تحویل تا حداکثر 48 ساعت ✔
FDS v2 4TB - پلن سازمانی
23,760,000ریال/ماهانه
 • ☸ پردازنده: Intel Xeon E5-1630 V3
 • ⚅ رم: ۶۴ گیگابایت
 • ↹ ترافیک ماهانه: نامحدود
 • ❒ دارای 100 گیگ فضای بک آپ
 • ❒ فضای سرور: 960 گیگابایت SSD یا 8 ترابایت SATA ❒
 • ⚒ دارای هزینه ی راه اندازی ⚒
 • $ در صورت خرید دوره 6ماهه یا سالانه، هزینه راه اندازی رایگان در نظر گرفته می شود $
 • ✔ تحویل تا حداکثر 48 ساعت ✔
FDS v2 8TB - پلن حرفه ای
27,720,000ریال/ماهانه
 • ☸ پردازنده: Intel Xeon E5-1650 V3
 • ⚅ رم: ۶۴ گیگابایت
 • ↹ ترافیک ماهانه: نامحدود
 • ❒ دارای 100 گیگ فضای بک آپ
 • ❒ فضای سرور: 960 گیگابایت SSD یا 8 ترابایت SATA ❒
 • ⚒ دارای هزینه ی راه اندازی ⚒
 • $ در صورت خرید دوره 6ماهه یا سالانه، هزینه راه اندازی رایگان در نظر گرفته می شود $
 • ✔ تحویل تا حداکثر 48 ساعت ✔