#سفارش خدمات

پلن های پیشنهادی

DLH D10
170,000ریال/ماهانه
 • ❏ فضای حافظه: 10 گیگابایت هارد SAS ❏
 • ☚ کنترل پنل: Cpanel ☛
 • ❧ وب سرور: Nginx❧
 • ↹ حداکثر بازدید همزمان: 20 عدد ↹
 • ↭ حداکثر دامنه Park: نامحدود ↭
 • ⁂ تعداد addon domain: نامحدود ⁂
 • ✔ ترافیک ماهانه: نامحدود ✔
 • ⚒ به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود ⚒
DLH D15
240,000ریال/ماهانه
 • ❏ فضای حافظه: 15 گیگابایت هارد SAS ❏
 • ☚ کنترل پنل: Cpanel ☛
 • ❧ وب سرور: Nginx❧
 • ↹ حداکثر بازدید همزمان: 20 عدد ↹
 • ↭ حداکثر دامنه Park: نامحدود ↭
 • ⁂ تعداد addon domain: نامحدود ⁂
 • ✔ ترافیک ماهانه: نامحدود ✔
 • ⚒ به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود ⚒
DLH D20
280,000ریال/ماهانه
 • ❏ فضای حافظه: 20 گیگابایت هارد SAS ❏
 • ☚ کنترل پنل: Cpanel ☛
 • ❧ وب سرور: Nginx❧
 • ↹ حداکثر بازدید همزمان: 20 عدد ↹
 • ↭ حداکثر دامنه Park: نامحدود ↭
 • ⁂ تعداد addon domain: نامحدود ⁂
 • ✔ ترافیک ماهانه: نامحدود ✔
 • ⚒ به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود ⚒
DLH D30
350,000ریال/ماهانه
 • ❏ فضای حافظه: 30 گیگابایت هارد SAS ❏
 • ☚ کنترل پنل: Cpanel ☛
 • ❧ وب سرور: Nginx❧
 • ↹ حداکثر بازدید همزمان: 20 عدد ↹
 • ↭ حداکثر دامنه Park: نامحدود ↭
 • ⁂ تعداد addon domain: نامحدود ⁂
 • ✔ ترافیک ماهانه: نامحدود ✔
 • ⚒ به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود ⚒
DLH D40
500,000ریال/ماهانه
 • ❏ فضای حافظه: 40 گیگابایت هارد SAS ❏
 • ☚ کنترل پنل: Cpanel ☛
 • ❧ وب سرور: Nginx❧
 • ↹ حداکثر بازدید همزمان: 20 عدد ↹
 • ↭ حداکثر دامنه Park: نامحدود ↭
 • ⁂ تعداد addon domain: نامحدود ⁂
 • ✔ ترافیک ماهانه: نامحدود ✔
 • ⚒ به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود ⚒
DLH D60
600,000ریال/ماهانه
 • ❏ فضای حافظه: 60 گیگابایت هارد SAS ❏
 • ☚ کنترل پنل: Cpanel ☛
 • ❧ وب سرور: Nginx❧
 • ↹ حداکثر بازدید همزمان: 20 عدد ↹
 • ↭ حداکثر دامنه Park: نامحدود ↭
 • ⁂ تعداد addon domain: نامحدود ⁂
 • ✔ ترافیک ماهانه: نامحدود ✔
 • ⚒ به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود ⚒