پنل مدیریت دامنه چیست و به چه طریق می توان به آن دسترسی داشت؟

در دامنه های ملی که پنل مدیریت به جز سایتی که دامنه را در آن ثبت می کنید در مرکز ملی ثبت دامنه ایرنیک است و در دامنه های بین المللی, در سال های خیلی قبل به دلیل مشکلات یکپارچه سازی سیستم های مدیریت مشتری, امکانات بیشتری که پنل مدیریت دامنه مستقل در اختیار کاربران می گذاشت و... برای دامنه های بین المللی پنل مدیریت جداگانه ارائه می دادند اما امروزه بسیاری از مراکز ثبت دامنه از جمله Server.ir سیستم مدیریت مشتری یکپارچه دارند و شما عملاً پس از ورود به ناحیه کاربری خود در Server.ir و مراجعه بخش مدیریت دامنه مدنظر در ناحیه کاربری به پنل مدیریت آن دسترسی پیدا کرده اید تا بتوانید به سادگی تمام خدمات خود را در یک ناحیه کاربری یکپارچه و جامع مدیریت نمایید.

آیا این پاسخ مفید بود؟
مقالات مرتبط