ثبت گروهی دامنه

در صورتی که تمایل دارید تعداد بسیار زیادی دامنه را باهم ثبت نمایید به راحتی می توانید از لینک زیر که برای ثبت گروهی دامنه ها است استفاده نمایید و سفارش تمامی دامنه ها را باهم ایجاد نمایید و همه را در قالب یک صورتحساب پرداخت نمایید : 

ثبت دامنه

به این صورت برای تمدید دامنه ها و پیگیری آنها نیز بسیار کار شما راحت تر خواهد بود.

آیا این پاسخ مفید بود؟
مقالات مرتبط