خطا HOST ALREADY EXISTS در هنگام ساخت Name server اختصاصی

این خطا به این دلیل می باشد که name server های دامنه که قصد ساختن آن ها را دارید قبلا ایجاد شده است. به منظور حدف نیم سرور های اختاصی می توانید از حذف یک name server در همان قسمت ایجاد name server اختصاصی استفاده بفرمایید و پس از حذف مجدد اقدام به ایجاد name server اختصاصی با ip جدید نمایید.

آیا این پاسخ مفید بود؟
مقالات مرتبط