مرکز آموزش

بازگشت به مرحله قبل

مقالات مرتبط یافت شده


Cloudflare

در صورتی که از خدمات cloudflare برروی هاست خود استفاده نموده اید و name server های دامنه ی خود را به name server های cloudflare تغییر داده اید و دچار کندی در نمایش cPanel شده است، می بایست با...