مرکز آموزش

بازگشت به مرحله قبل

مقالات مرتبط یافت شده


آشنایی با Parked Domain

دامنه های پارک شده (Parked Domains) معمولا برای زمانی استفاده می شوند که شما به بیش از یک آدرس برای تبلیغات نیاز دارید. دامنه های پارک شده دامنه های اضافی هستند که بر روی همان هاستی که دامنه اصلی...

تنظیمات اولیه ثبت دامنه در سیستم WHMCS نماینده...

تنظیمات اولیه ثبت دامنه در سیستم WHMCS نماینده o       پس از انجام مراحل قبل و پیش از امکان ثبت دامنه در سیستم WHMCS خود، نیاز به تعریف تمام پسوندهای مورد نیاز کاربران خود، ویژگی های هر یک و قیمت...

نصب و فعال سازی ماژول نمایندگی دامنه (راهنما...

    نصب و فعال سازی ماژول نمایندگی دامنه: o       از تمام فایل ها و دیتابیس سیستم WHMCS خود یک بک آپ کامل تهیه نموده و در لوکال سیستم خود نگهداری نمایید. o       بسته نصبی ماژول نمایندگی دامنه را...