مرکز آموزش

بازگشت به مرحله قبل

مقالات مرتبط یافت شده


تنظیمات اولیه ثبت دامنه در سیستم WHMCS نماینده...

تنظیمات اولیه ثبت دامنه در سیستم WHMCS نماینده o       پس از انجام مراحل قبل و پیش از امکان ثبت دامنه در سیستم WHMCS خود، نیاز به تعریف تمام پسوندهای مورد نیاز کاربران خود، ویژگی های هر یک و قیمت...

چگونه رابط های مجاز را در ایرنیک تعیین کنم؟

هنگامی که شما قصد دارید تا دامنه ای ملی (IR.) را به ثبت برسانید، از شما شناسه ایرنیک درخواست می شود. چنانچه هنوز شناسه ایرنیک ندارید، با استفاده ازآموزش "چگونه شناسه ایرنیک ثبت کنم؟"اقدام به ساخت...

نصب و فعال سازی ماژول نمایندگی دامنه (راهنما...

    نصب و فعال سازی ماژول نمایندگی دامنه: o       از تمام فایل ها و دیتابیس سیستم WHMCS خود یک بک آپ کامل تهیه نموده و در لوکال سیستم خود نگهداری نمایید. o       بسته نصبی ماژول نمایندگی دامنه را...