مرکز آموزش

بازگشت به مرحله قبل

مقالات مرتبط یافت شده


نمایش حروف فارسی به صورت کاراکتر های نامفهوم در...

سوال : فایلی را در هاست آپلود می کنم اما کاراکتر های فارسی آن نامفهوم می شود و به کاراکتر های عجیب تبدیل می شود، علت و راهکار چیست ؟ علت : به صورت کلی در بیشتر موارد زمانی که unicode برروی 8 نباشد...