تنظیمات دامنه‌ها

لطفاً یک مرتبه دیگر نام دامنه و خدمات ارزش افزوده آن را بررسی نمایید، برای دامنه .ir می‌بایست دسترسی نمایندگان در رابط‌های مجاز ایرنیک شما فعال باشد.

تنظیمات دامنه‌ها


بررسی آزاد بودن دامنه... تایید روند انتقال دامنه... تایید نام های انتخابی...

متأسفانه دامنه :domain در دسترس نیست
:domain is available. ادامه جهت ثبت دامنه برای
تماس با ما

دامنه شما واجد شرایط انتقال است! ادامه جهت ثبت دامنه برای

انتقال دامنه

لطفا قبل از ادامه روند انتقال، از باز بودن قفل انتقال دامنه در مرکز ثبت قبلی، اطمینان حاصل نمایید

متأسفانه روند انتقال قابل انجام نیست

انتقال دامنه

دامنه وارد شده، اصلا ثبت نشده و آزاد است!

اگر این دامنه به تازگی ثبت شده است، لطفاً چند روز دیگر مجدد برای انتقال تلاش کنید.

در نتیجه به جای آن می‌توانید این دامنه را به منظور ثبت جدید یک دامنه جستجو نمایید.

نام دامنه وارد شده، نامعتبر است

دامنه‌ها می‌توانند تنها با یک حرف یا عدد آغاز شوندطول دامنه باید بین حداقل کاراکتر و حداکثر کاراکتر باشد
لطفا نگارش دامنه وارد شده را مجدد بررسی کنید

خطایی رخ داد
ما متوجه شدیم دامنه‌ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه موردنظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه‌ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید