باز کردن تیکت جدید

بازگشت به مرحله قبل

باز کردن تیکت جدید


فرمت فایل های مجاز: .png, .jpg, .jpeg, .zip, .txt, .pdf, .xlsx, .pptx, .docx


لطفا حروفی که در عکس زیر میبینید را در قسمت مربوطه وارد نمایید. وارد کردن این قسمت برای جلوگیری از عضویت روبات ها ضروری است.