#سفارش خدمات

پلن های پیشنهادی

GLH* 500MB - پلن یک ستاره
160,000ریال/ماهانه
 • jnm,
GLH* 1GB - پلن دو ستاره
220,000ریال/ماهانه
 • فضای حافظه: 1 گیگابایت
 • پایگاه داده: 10
 • ایمیل: نامحدود
 • ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامنه: 40
 • اف تی پی : نامحدود
 • دامنه افزونه :2
 • > سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
 • > به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود
 • > پشتیبانی از اخرین نسخه های MYSQL و PHP
GLH* 2GB - پلن سه ستاره
280,000ریال/ماهانه
 • فضای حافظه: 2 گیگابایت
 • پایگاه داده: 15
 • ایمیل: نامحدود
 • ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامنه: 60
 • اف تی پی : نامحدود
 • دامنه افزونه :3
 • > سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
 • > به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود
 • > پشتیبانی از اخرین نسخه های MYSQL و PHP
GLH* 5GB - پلن چهار ستاره
550,000ریال/ماهانه
 • فضای حافظه: 5 گیگابایت
 • پایگاه داده: 15
 • ایمیل: نامحدود
 • ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامنه: 60
 • اف تی پی : نامحدود
 • دامنه افزونه :3
 • > سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
 • > به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود
 • > پشتیبانی از اخرین نسخه های MYSQL و PHP
GLH* 10GB - پلن پنج ستاره
750,000ریال/ماهانه
 • فضای حافظه: 10 گیگابایت
 • پایگاه داده: 15
 • ایمیل: نامحدود
 • ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامنه: 60
 • اف تی پی : نامحدود
 • دامنه افزونه :3
 • > سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
 • > به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود
 • > پشتیبانی از اخرین نسخه های MYSQL و PHP