#سفارش خدمات

پلن های پیشنهادی

GLHv2 100MB - پلن مقدماتی
80,000ریال/ماهانه
 • فضای حافظه: 100 مگابایت
 • پایگاه داده: 3
 • ایمیل: نامحدود
 • ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامنه: 10
 • اف تی پی : نامحدود
 • دامنه افزونه :1
 • > سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
 • > به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود
 • > پشتیبانی از اخرین نسخه های MYSQL و PHP
GLHv2 250MB - پلن اقتصادی
110,000ریال/ماهانه
 • فضای حافظه: 250 مگابایت
 • پایگاه داده: 5
 • ایمیل: نامحدود
 • ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامنه: 20
 • اف تی پی : نامحدود
 • دامنه افزونه :1
 • > سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
 • > به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود
 • > پشتیبانی از اخرین نسخه های MYSQL و PHP
GLHv2 500MB - پلن شرکتی
160,000ریال/ماهانه
 • فضای حافظه: 500 مگابایت
 • پایگاه داده: 7
 • ایمیل: نامحدود
 • ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامنه: 30
 • اف تی پی : نامحدود
 • دامنه افزونه :2
 • > سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
 • > به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود
 • > پشتیبانی از اخرین نسخه های MYSQL و PHP
GLHv2 1GB - پلن سازمانی
220,000ریال/ماهانه
 • فضای حافظه: 1 گیگابایت
 • پایگاه داده: 10
 • ایمیل: نامحدود
 • ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامنه: 40
 • اف تی پی : نامحدود
 • دامنه افزونه :2
 • > سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
 • > به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود
 • > پشتیبانی از اخرین نسخه های MYSQL و PHP
GLHv2 2GB - پلن حرفه ای
280,000ریال/ماهانه
 • فضای حافظه: 2 گیگابایت
 • پایگاه داده: 15
 • ایمیل: نامحدود
 • ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامنه: 60
 • اف تی پی : نامحدود
 • دامنه افزونه :3
 • > سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
 • > به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود
 • > پشتیبانی از اخرین نسخه های MYSQL و PHP
GLHv2 5GB -پلن ویژه
550,000ریال/ماهانه
 • فضای حافظه: 5 گیگابایت
 • پایگاه داده: 15
 • ایمیل: نامحدود
 • ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامنه: 60
 • اف تی پی : نامحدود
 • دامنه افزونه :3
 • > سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
 • > به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود
 • > پشتیبانی از اخرین نسخه های MYSQL و PHP
GLHv2 10GB -پلن ویژه
750,000ریال/ماهانه
 • فضای حافظه: 10 گیگابایت
 • پایگاه داده: 15
 • ایمیل: نامحدود
 • ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامنه: 60
 • اف تی پی : نامحدود
 • دامنه افزونه :3
 • > سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
 • > به ازای هر 3 روز تآخیر در پاسخگویی به مشکلات، 3 روز اعتبار رایگان به شما هدیه داده می شود
 • > پشتیبانی از اخرین نسخه های MYSQL و PHP