#سفارش خدمات

پلن های پیشنهادی

IAV B50C24
2,100,000ریال/ماهانه
 • ❏ 50 گیگابایت SSD
 • ☸ 2 هسته مجازی
 • ⚅ 4 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
 • ✔ تحویل تا حداکثر 10 روز کاری ✔
IAV B50C48
3,700,000ریال/ماهانه
 • ❏ 50 گیگابایت SSD
 • ☸ 4 هسته مجازی
 • ⚅ 8 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
 • ✔ تحویل تا حداکثر 10 روز کاری ✔
IAV B80C48
4,300,000ریال/ماهانه
 • ❏ 80 گیگابایت SSD
 • ☸ 4 هسته مجازی
 • ⚅ 8 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
 • ✔ تحویل تا حداکثر 10 روز کاری ✔
IAV B80C612
5,900,000ریال/ماهانه
 • ❏ 80 گیگابایت SSD
 • ☸ 6 هسته مجازی
 • ⚅ 12 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
 • ✔ تحویل تا حداکثر 10 روز کاری ✔
IAV B80C816
7,500,000ریال/ماهانه
 • ❏ 80 گیگابایت SSD
 • ☸ 8 هسته مجازی
 • ⚅ 16 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
 • ✔ تحویل تا حداکثر 10 روز کاری ✔
IAV B100C816
7,900,000ریال/ماهانه
 • ❏ 100 گیگابایت SSD
 • ☸ 8 هسته مجازی
 • ⚅ 16 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
 • ✔ تحویل تا حداکثر 10 روز کاری ✔
IAV B100C1224
9,700,000ریال/ماهانه
 • ❏ 100 گیگابایت SSD
 • ☸ 12 هسته مجازی
 • ⚅ 24 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
 • ✔ تحویل تا حداکثر 10 روز کاری ✔
IAV B100C1632
11,500,000ریال/ماهانه
 • ❏ 100 گیگابایت SSD
 • ☸ 16 هسته مجازی
 • ⚅ 32 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
 • ✔ تحویل تا حداکثر 10 روز کاری ✔
IAV B120C2448
15,300,000ریال/ماهانه
 • ❏ 120 گیگابایت SSD
 • ☸ 24 هسته مجازی
 • ⚅ 48 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
 • ✔ تحویل تا حداکثر 10 روز کاری ✔
IAV B240C2448
16,500,000ریال/ماهانه
 • ❏ 240 گیگابایت SSD
 • ☸ 24 هسته مجازی
 • ⚅ 48 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
 • ✔ تحویل تا حداکثر 10 روز کاری ✔
IAV B480C3264
22,500,000ریال/ماهانه
 • ❏ 480 گیگابایت SSD
 • ☸ 32 هسته مجازی
 • ⚅ 64 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
 • ✔ تحویل تا حداکثر 10 روز کاری ✔
IAV B1000C4080
31,300,000ریال/ماهانه
 • ❏ 1000 گیگابایت SSD
 • ☸ 40 هسته مجازی
 • ⚅ 80 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
 • ✔ تحویل تا حداکثر 10 روز کاری ✔