گواهینامه SSL Sectigo

ثبت سفارش جدید

گواهینامه Domain Validation SSL

سالانه شروع از   4,960,000ریالقابلیت ایمن سازی یک دامنه

همخوانی با %99.9 مرورگرها

امکان صدور فقط برای پسوند‌های بین‌المللی

توضیحات بیشتر...


کدگذاری SHA-256

قابلیت نصب مجدد

دارای نشانگر قفل امنیتی

مرکز ثبت Sectigo

7 روز ضمانت بازگشت وجه

گواهینامه Multi Domain SSL

سالانه شروع از   18,600,000ریالقابلیت ایمن سازی برای حداقل 3 دامنه

همخوانی با %99.9 مرورگرها

امکان صدور فقط برای پسوند‌های بین‌المللی

توضیحات بیشتر...


کدگذاری SHA-256

قابلیت نصب مجدد

دارای نشانگر قفل امنیتی

مرکز ثبت Sectigo

7 روز ضمانت بازگشت وجه

گواهینامه WildCard SSL

سالانه شروع از   52,700,000ریالایمن سازی بی نهایت Subdomain

همخوانی با %99.9 مرورگرها

امکان صدور فقط برای پسوند‌های بین‌المللی

توضیحات بیشتر...


کدگذاری SHA-256

قابلیت نصب مجدد

دارای نشانگر قفل امنیتی

مرکز ثبت Sectigo

7 روز ضمانت بازگشت وجه

گواهینامه OV SSL

سالانه شروع از   19,220,000ریالقابلیت ایمن سازی یک دامنه

همخوانی با %99.9 مرورگرها

امکان صدور فقط برای پسوند‌های بین‌المللی

درجه اعتبار Organization Validation

توضیحات بیشتر...


کدگذاری SHA-256

قابلیت نصب مجدد

دارای نشانگر قفل امنیتی

مرکز ثبت Sectigo

گواهینامه EV SSL

سالانه شروع از   68,820,000ریالقابلیت ایمن سازی یک دامنه

همخوانی با %99.9 مرورگرها

امکان صدور فقط برای پسوند‌های بین‌المللی

درجه اعتبار Extended Validation

توضیحات بیشتر...


کدگذاری SHA-256

قابلیت نصب مجدد

دارای نشانگر قفل امنیتی

مرکز ثبت Sectigo

مشاهده پلن‌های بیشتر