گواهینامه SSL Sectigo

ثبت سفارش جدید

گواهینامه Domain Validation SSL

سالانه شروع از   5,920,000ریالقابلیت ایمن سازی یک دامنه

همخوانی با %99.9 مرورگرها

امکان صدور فقط برای پسوند‌های بین‌المللی

Domain Validation

توضیحات بیشتر...


کدگذاری SHA-256

قابلیت نصب مجدد

دارای نشانگر قفل امنیتی

مرکز ثبت Sectigo

7 روز ضمانت بازگشت وجه

گواهینامه Multi Domain SSL

سالانه شروع از   22,200,000ریالقابلیت ایمن سازی برای حداقل 3 دامنه

همخوانی با %99.9 مرورگرها

امکان صدور فقط برای پسوند‌های بین‌المللی

Domain Validation

توضیحات بیشتر...


کدگذاری SHA-256

قابلیت نصب مجدد

دارای نشانگر قفل امنیتی

مرکز ثبت Sectigo

7 روز ضمانت بازگشت وجه

گواهینامه WildCard SSL

سالانه شروع از   62,900,000ریالایمن سازی بی نهایت Subdomain

همخوانی با %99.9 مرورگرها

امکان صدور فقط برای پسوند‌های بین‌المللی

Domain Validation

توضیحات بیشتر...


کدگذاری SHA-256

قابلیت نصب مجدد

دارای نشانگر قفل امنیتی

مرکز ثبت Sectigo

7 روز ضمانت بازگشت وجه

گواهینامه OV SSL

سالانه شروع از   22,940,000ریالقابلیت ایمن سازی یک دامنه

همخوانی با %99.9 مرورگرها

امکان صدور فقط برای پسوند‌های بین‌المللی

Organization Validation

توضیحات بیشتر...


کدگذاری SHA-256

قابلیت نصب مجدد

دارای نشانگر قفل امنیتی

مرکز ثبت Sectigo

نیاز به ارائه مدارک بین‌المللی

گواهینامه EV SSL

سالانه شروع از   82,140,000ریالقابلیت ایمن سازی یک دامنه

همخوانی با %99.9 مرورگرها

امکان صدور فقط برای پسوند‌های بین‌المللی

Extended Validation

توضیحات بیشتر...


کدگذاری SHA-256

قابلیت نصب مجدد

دارای نشانگر قفل امنیتی

مرکز ثبت Sectigo

نیاز به ارائه مدارک بین‌المللی

مشاهده پلن‌های بیشتر