ثبت دامنه

یک دامنه جدید ثبت کنید

ادامه سبد خرید

1 دامنه های انتخاب شده

نمایش به تفکیک موضوع

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.com
1,980,000ریال
1 سال
1,980,000ریال
1 سال
1,980,000ریال
1 سال
.co.uk
1,980,000ریال
1 سال
1,980,000ریال
1 سال
1,980,000ریال
1 سال
.name
1,980,000ریال
1 سال
1,980,000ریال
1 سال
1,980,000ریال
1 سال
.us
1,980,000ریال
1 سال
1,980,000ریال
1 سال
1,980,000ریال
1 سال
.es
1,980,000ریال
1 سال
1,980,000ریال
1 سال
1,980,000ریال
1 سال
.uk
1,980,000ریال
1 سال
1,980,000ریال
1 سال
1,980,000ریال
1 سال
.de
1,980,000ریال
1 سال
1,980,000ریال
1 سال
1,980,000ریال
1 سال
.company
1,980,000ریال
1 سال
1,980,000ریال
1 سال
1,980,000ریال
1 سال
.org
2,340,000ریال
1 سال
2,340,000ریال
1 سال
2,340,000ریال
1 سال
.info
2,340,000ریال
1 سال
2,340,000ریال
1 سال
2,340,000ریال
1 سال
.net
2,340,000ریال
1 سال
2,340,000ریال
1 سال
2,340,000ریال
1 سال
.cc
2,340,000ریال
1 سال
2,340,000ریال
1 سال
2,340,000ریال
1 سال
.in
2,340,000ریال
1 سال
2,340,000ریال
1 سال
2,340,000ریال
1 سال
.tel
2,340,000ریال
1 سال
2,340,000ریال
1 سال
2,340,000ریال
1 سال
.xyz
2,340,000ریال
1 سال
2,340,000ریال
1 سال
2,340,000ریال
1 سال
.art
2,340,000ریال
1 سال
2,340,000ریال
1 سال
2,340,000ریال
1 سال
.biz
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.pro
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.asia
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.club
2,880,000ریال
1 سال
2,880,000ریال
1 سال
2,880,000ریال
1 سال
.click
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.mobi
2,880,000ریال
1 سال
2,880,000ریال
1 سال
2,880,000ریال
1 سال
.me
3,240,000ریال
1 سال
3,240,000ریال
1 سال
3,240,000ریال
1 سال
.cn
3,420,000ریال
1 سال
3,420,000ریال
1 سال
3,420,000ریال
1 سال
.fr
3,600,000ریال
1 سال
3,600,000ریال
1 سال
3,600,000ریال
1 سال
.it
3,600,000ریال
1 سال
3,600,000ریال
1 سال
3,600,000ریال
1 سال
.بازار
3,420,000ریال
1 سال
3,420,000ریال
1 سال
3,420,000ریال
1 سال
.city
3,420,000ریال
1 سال
3,420,000ریال
1 سال
3,420,000ریال
1 سال
.center
4,500,000ریال
1 سال
4,500,000ریال
1 سال
4,500,000ریال
1 سال
.ws
4,500,000ریال
1 سال
4,500,000ریال
1 سال
4,500,000ریال
1 سال
.co
5,040,000ریال
1 سال
5,040,000ریال
1 سال
5,040,000ریال
1 سال
.co.com
5,220,000ریال
1 سال
5,220,000ریال
1 سال
5,220,000ریال
1 سال
.plus
5,220,000ریال
1 سال
5,220,000ریال
1 سال
5,220,000ریال
1 سال
.vip
5,220,000ریال
1 سال
5,220,000ریال
1 سال
5,220,000ریال
1 سال
.vision
5,220,000ریال
1 سال
5,220,000ریال
1 سال
5,220,000ریال
1 سال
.shop
5,760,000ریال
1 سال
5,760,000ریال
1 سال
5,760,000ریال
1 سال
.am
6,120,000ریال
1 سال
6,120,000ریال
1 سال
6,120,000ریال
1 سال
.tv
5,760,000ریال
1 سال
5,760,000ریال
1 سال
5,760,000ریال
1 سال
.download
6,840,000ریال
1 سال
6,840,000ریال
1 سال
6,840,000ریال
1 سال
.zone
6,840,000ریال
1 سال
6,840,000ریال
1 سال
6,840,000ریال
1 سال
.ae
7,200,000ریال
1 سال
7,200,000ریال
1 سال
7,200,000ریال
1 سال
.design
8,640,000ریال
1 سال
8,640,000ریال
1 سال
8,640,000ریال
1 سال
.toys
8,640,000ریال
1 سال
8,640,000ریال
1 سال
8,640,000ریال
1 سال
.clinic
8,640,000ریال
1 سال
8,640,000ریال
1 سال
8,640,000ریال
1 سال
.store
10,440,000ریال
1 سال
10,440,000ریال
1 سال
10,440,000ریال
1 سال
.bio
10,440,000ریال
1 سال
10,440,000ریال
1 سال
10,440,000ریال
1 سال
.host
16,200,000ریال
1 سال
16,200,000ریال
1 سال
16,200,000ریال
1 سال
.ceo
18,180,000ریال
1 سال
18,180,000ریال
1 سال
18,180,000ریال
1 سال
.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.id.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.net.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.org.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.gov.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.sch.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.co.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.ac.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.io
7,380,000ریال
1 سال
7,380,000ریال
1 سال
7,380,000ریال
1 سال
.tech
9,180,000ریال
1 سال
9,180,000ریال
1 سال
9,180,000ریال
1 سال
.energy
17,640,000ریال
1 سال
17,640,000ریال
1 سال
17,640,000ریال
1 سال
.app
3,240,000ریال
1 سال
3,240,000ریال
1 سال
3,240,000ریال
1 سال
.online
6,660,000ریال
1 سال
6,660,000ریال
1 سال
6,660,000ریال
1 سال
.news
4,140,000ریال
1 سال
4,140,000ریال
1 سال
4,140,000ریال
1 سال
.eu
1,560,000ریال
1 سال
1,560,000ریال
1 سال
1,560,000ریال
1 سال
.fit
5,400,000ریال
1 سال
5,400,000ریال
1 سال
5,400,000ریال
1 سال
.cafe
5,760,000ریال
1 سال
5,760,000ریال
1 سال
5,760,000ریال
1 سال

لطفاً یکی از بخش های فوق را انتخاب نمایید

تهیه هاست اشتراکی

بین راهکار های متنوع هاست اشتراکی، پلن مدنظر را انتخاب نمایید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

هم زمان با انتقال دامنه خود، به صورت رایگان دامنه منتقل شده یکسال تمدید نیز خواهد شد.(این مورد شامل سفارش های تغییر مالک دامنه ir نمی شود)*

انتقال یک دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت و یا تمدید شده اند غیرقابل انتقال میباشند