سبد خرید

ثبت دامنه

یک نام جدید را برای سایت خود بیابید، لطفاً دامنه ای جدید یا کلیدواژه ای را وارد نمایید تا امکان ثبت واژه های مرتبط را برای شما بررسی کنیم.

نمایش به تفکیک موضوع

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.com
450,000ریال
1 سال
450,000ریال
1 سال
450,000ریال
1 سال
.ir
50,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
.it
850,000ریال
1 سال
850,000ریال
1 سال
850,000ریال
1 سال
.org
550,000ریال
1 سال
550,000ریال
1 سال
550,000ریال
1 سال
.info
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
.net
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
.biz
550,000ریال
1 سال
550,000ریال
1 سال
550,000ریال
1 سال
.cc
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
.co
1,100,000ریال
1 سال
1,100,000ریال
1 سال
1,100,000ریال
1 سال
.co.com
1,400,000ریال
1 سال
1,400,000ریال
1 سال
1,400,000ریال
1 سال
.co.uk
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
.name
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
.in
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
.tel
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
.xyz
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
.pro
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
.fr
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
.asia
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
.mobi
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
.toys
2,600,000ریال
1 سال
2,600,000ریال
1 سال
2,600,000ریال
1 سال
.clinic
2,600,000ریال
1 سال
2,600,000ریال
1 سال
2,600,000ریال
1 سال
.host
4,300,000ریال
1 سال
4,300,000ریال
1 سال
4,300,000ریال
1 سال
.ceo
4,600,000ریال
1 سال
4,600,000ریال
1 سال
4,600,000ریال
1 سال
.id.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.net.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.org.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.gov.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.sch.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.co.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.ac.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.ws
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
.bio
2,300,000ریال
1 سال
2,300,000ریال
1 سال
2,300,000ریال
1 سال
.me
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
.us
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
.es
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
.uk
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
.ae
1,800,000ریال
1 سال
1,800,000ریال
1 سال
1,800,000ریال
1 سال
.design
1,900,000ریال
1 سال
1,900,000ریال
1 سال
1,900,000ریال
1 سال
.store
2,500,000ریال
1 سال
2,500,000ریال
1 سال
2,500,000ریال
1 سال
.cn
800,000ریال
1 سال
800,000ریال
1 سال
800,000ریال
1 سال
.shop
500,000ریال
1 سال
1,600,000ریال
1 سال
1,600,000ریال
1 سال
.am
1,450,000ریال
1 سال
1,450,000ریال
1 سال
1,450,000ریال
1 سال
.tv
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
.art
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
.city
800,000ریال
1 سال
800,000ریال
1 سال
800,000ریال
1 سال
.plus
1,400,000ریال
1 سال
1,400,000ریال
1 سال
1,400,000ریال
1 سال

لطفاً یکی از بخش های فوق را انتخاب نمایید

تهیه هاست اشتراکی

بین راهکار های متنوع هاست اشتراکی، پلن مدنظر را انتخاب نمایید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا علاوه بر انتقال به صورت رایگان یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت و یا تمدید شده اند غیرقابل انتقال میباشند