سبد خرید

ثبت دامنه

یک نام جدید را برای سایت خود بیابید، لطفاً دامنه ای جدید یا کلیدواژه ای را وارد نمایید تا امکان ثبت واژه های مرتبط را برای شما بررسی کنیم.

نمایش به تفکیک موضوع

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.com
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
.ir
50,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
.it
850,000ریال
1 سال
850,000ریال
1 سال
850,000ریال
1 سال
.org
900,000ریال
1 سال
900,000ریال
1 سال
900,000ریال
1 سال
.info
900,000ریال
1 سال
900,000ریال
1 سال
900,000ریال
1 سال
.net
1,000,000ریال
1 سال
1,000,000ریال
1 سال
1,000,000ریال
1 سال
.biz
950,000ریال
1 سال
950,000ریال
1 سال
950,000ریال
1 سال
.cc
700,000ریال
1 سال
700,000ریال
1 سال
700,000ریال
1 سال
.co
2,250,000ریال
1 سال
2,250,000ریال
1 سال
2,250,000ریال
1 سال
.co.com
1,600,000ریال
1 سال
1,600,000ریال
1 سال
1,600,000ریال
1 سال
.co.uk
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
.name
550,000ریال
1 سال
550,000ریال
1 سال
550,000ریال
1 سال
.in
700,000ریال
1 سال
700,000ریال
1 سال
700,000ریال
1 سال
.tel
700,000ریال
1 سال
700,000ریال
1 سال
700,000ریال
1 سال
.xyz
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
.pro
1,050,000ریال
1 سال
1,050,000ریال
1 سال
1,050,000ریال
1 سال
.fr
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
.asia
1,100,000ریال
1 سال
1,100,000ریال
1 سال
1,100,000ریال
1 سال
.mobi
1,150,000ریال
1 سال
1,150,000ریال
1 سال
1,150,000ریال
1 سال
.toys
2,600,000ریال
1 سال
2,600,000ریال
1 سال
2,600,000ریال
1 سال
.clinic
2,600,000ریال
1 سال
2,600,000ریال
1 سال
2,600,000ریال
1 سال
.host
4,900,000ریال
1 سال
4,900,000ریال
1 سال
4,900,000ریال
1 سال
.ceo
5,400,000ریال
1 سال
5,400,000ریال
1 سال
5,400,000ریال
1 سال
.id.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.net.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.org.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.gov.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.sch.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.co.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.ac.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.ws
1,400,000ریال
1 سال
1,400,000ریال
1 سال
1,400,000ریال
1 سال
.bio
3,100,000ریال
1 سال
3,100,000ریال
1 سال
3,100,000ریال
1 سال
.me
1,300,000ریال
1 سال
1,300,000ریال
1 سال
1,300,000ریال
1 سال
.us
550,000ریال
1 سال
550,000ریال
1 سال
550,000ریال
1 سال
.es
550,000ریال
1 سال
550,000ریال
1 سال
550,000ریال
1 سال
.uk
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
.ae
2,400,000ریال
1 سال
2,400,000ریال
1 سال
2,400,000ریال
1 سال
.design
2,600,000ریال
1 سال
2,600,000ریال
1 سال
2,600,000ریال
1 سال
.store
3,100,000ریال
1 سال
3,100,000ریال
1 سال
3,100,000ریال
1 سال
.cn
800,000ریال
1 سال
800,000ریال
1 سال
800,000ریال
1 سال
.shop
1,900,000ریال
1 سال
1,900,000ریال
1 سال
1,900,000ریال
1 سال
.am
1,900,000ریال
1 سال
1,900,000ریال
1 سال
1,900,000ریال
1 سال
.tv
2,500,000ریال
1 سال
2,500,000ریال
1 سال
2,500,000ریال
1 سال
.art
700,000ریال
1 سال
700,000ریال
1 سال
700,000ریال
1 سال
.city
1,100,000ریال
1 سال
1,100,000ریال
1 سال
1,100,000ریال
1 سال
.plus
1,650,000ریال
1 سال
1,650,000ریال
1 سال
1,650,000ریال
1 سال
.vip
1,650,000ریال
1 سال
1,650,000ریال
1 سال
1,650,000ریال
1 سال
.club
800,000ریال
1 سال
800,000ریال
1 سال
800,000ریال
1 سال
.vision
1,650,000ریال
1 سال
1,650,000ریال
1 سال
1,650,000ریال
1 سال
.de
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
.بازار
1,100,000ریال
1 سال
1,100,000ریال
1 سال
1,100,000ریال
1 سال

لطفاً یکی از بخش های فوق را انتخاب نمایید

تهیه هاست اشتراکی

بین راهکار های متنوع هاست اشتراکی، پلن مدنظر را انتخاب نمایید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

هم زمان با انتقال دامنه خود، به صورت رایگان دامنه منتقل شده یکسال تمدید نیز خواهد شد.(این مورد شامل سفارش های تغییر مالک دامنه ir نمی شود)*

انتقال یک دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت و یا تمدید شده اند غیرقابل انتقال میباشند