سرور اختصاصی ایران

ثبت سفارش جدید

IDS H71N2

ماهانه شروع از   29,100,000ریال

5,000,000 هزینه اولیهحافظه

250GB SSDپردازنده

Intel Xeon X5670(6c/12th)رم

16GB DDR3ترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


شاسی سرور
DL360 G7سرعت فرکانس پردازنده
2.93GHz/3.33GHzمنابع قابل ارتقا در مراحل سفارش
پردازنده

رم

حافظه

آی پی

پهنای باندلوکیشن
پردیس

پونک


تحویل تا 5 روز کاری

*این سرویس برای کاربری‌های با ترافیک یک به یک از جمله IP Forwarding، VPN، پروکسی، تانلینگ و میکروتیک قابل ارائه و استفاده نیست.
IDS H81N1

ماهانه شروع از   31,600,000ریال

5,000,000 هزینه اولیهحافظه

250GB SSDپردازنده

Intel Xeon 2620(6c/12th)رم

16GB DDR3ترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


شاسی سرور
DL360 G8سرعت فرکانس پردازنده
2.10GHz/2.60GHzمنابع قابل ارتقا در مراحل سفارش
پردازنده

رم

حافظه

آی پی

پهنای باندلوکیشن
پردیس

پونک


تحویل تا 5 روز کاری

*این سرویس برای کاربری‌های با ترافیک یک به یک از جمله IP Forwarding، VPN، پروکسی، تانلینگ و میکروتیک قابل ارائه و استفاده نیست.
IDS H81N2

ماهانه شروع از   32,600,000ریال

5,000,000 هزینه اولیهحافظه

250GB SSDپردازنده

Intel Xeon 2650v2(8c/16th)رم

16GB DDR3ترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


شاسی سرور
DL360 G8سرعت فرکانس پردازنده
2.60GHz/3.40GHzمنابع قابل ارتقا در مراحل سفارش
پردازنده

رم

حافظه

آی پی

پهنای باندلوکیشن
پردیس

پونک


تحویل تا 5 روز کاری

*این سرویس برای کاربری‌های با ترافیک یک به یک از جمله IP Forwarding، VPN، پروکسی، تانلینگ و میکروتیک قابل ارائه و استفاده نیست.
IDS H81N3

ماهانه شروع از   34,100,000ریال

5,000,000 هزینه اولیهحافظه

250GB SSDپردازنده

Intel Xeon 2670v2(10c/20th)رم

16GB DDR3ترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


شاسی سرور
DL360 G8سرعت فرکانس پردازنده
2.50GHz/3.30GHzمنابع قابل ارتقا در مراحل سفارش
پردازنده

رم

حافظه

آی پی

پهنای باندلوکیشن
پردیس

پونک


تحویل تا 5 روز کاری

*این سرویس برای کاربری‌های با ترافیک یک به یک از جمله IP Forwarding، VPN، پروکسی، تانلینگ و میکروتیک قابل ارائه و استفاده نیست.
IDS H91N1

ماهانه شروع از   42,100,000ریال

5,000,000 هزینه اولیهحافظه

250GB SSDپردازنده

Intel Xeon 2620v3(6c/12th)رم

16GB DDR4ترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


شاسی سرور
DL360 G9سرعت فرکانس پردازنده
2.40GHz/3.20GHzمنابع قابل ارتقا در مراحل سفارش
پردازنده

رم

حافظه

آی پی

پهنای باندلوکیشن
پردیس

پونک


تحویل تا 5 روز کاری

*این سرویس برای کاربری‌های با ترافیک یک به یک از جمله IP Forwarding، VPN، پروکسی، تانلینگ و میکروتیک قابل ارائه و استفاده نیست.
IDS H91N2

ماهانه شروع از   43,100,000ریال

5,000,000 هزینه اولیهحافظه

250GB SSDپردازنده

Intel Xeon 2650v3(10c/20th)رم

16GB DDR4ترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


شاسی سرور
DL360 G9سرعت فرکانس پردازنده
2.30GHz/3.00GHzمنابع قابل ارتقا در مراحل سفارش
پردازنده

رم

حافظه

آی پی

پهنای باندلوکیشن
پردیس

پونک


تحویل تا 5 روز کاری

*این سرویس برای کاربری‌های با ترافیک یک به یک از جمله IP Forwarding، VPN، پروکسی، تانلینگ و میکروتیک قابل ارائه و استفاده نیست.
IDS H91N3

ماهانه شروع از   46,600,000ریال

5,000,000 هزینه اولیهحافظه

250GB SSDپردازنده

Intel Xeon 2680v3(12c/24th)رم

32GB DDR4ترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


شاسی سرور
DL360 G9سرعت فرکانس پردازنده
2.50GHz/3.30GHzمنابع قابل ارتقا در مراحل سفارش
پردازنده

رم

حافظه

آی پی

پهنای باندلوکیشن
پردیس

پونک


تحویل تا 5 روز کاری

*این سرویس برای کاربری‌های با ترافیک یک به یک از جمله IP Forwarding، VPN، پروکسی، تانلینگ و میکروتیک قابل ارائه و استفاده نیست.
IDS H91N6

ماهانه شروع از   51,600,000ریال

5,000,000 هزینه اولیهحافظه

250GB SSDپردازنده

Intel Xeon 2690v4(14c/28th)رم

32GB DDR4ترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


شاسی سرور
DL360 G9سرعت فرکانس پردازنده
2.60GHz/3.50GHzمنابع قابل ارتقا در مراحل سفارش
پردازنده

رم

حافظه

آی پی

پهنای باندلوکیشن
پردیس

پونک


تحویل تا 5 روز کاری

*این سرویس برای کاربری‌های با ترافیک یک به یک از جمله IP Forwarding، VPN، پروکسی، تانلینگ و میکروتیک قابل ارائه و استفاده نیست.
مشاهده پلن‌های بیشتر

ویژگی های پیش‌فرض پلن ها

   منابع اختصاصی
   امکان سفارشی‌سازی منابع
   پهنای باند انحصاری
   امکان ارائه آی‌پی اضافه
   امکان ارتقا منابع
   امکان ارائه دسترسی کنسول و ریبوت
   امکان نصب پلتفرم‌های مجازی‌ساز همچون VMware ESXi
   پشتیبانی از انواع لایسنس‌های اشتراکی و اورجینال
   امکان اتصال سخت‌افزار جانبی مانند قفل سخت‌افزاری به سرور