سرور اختصاصی ایران تحویل فوری

ثبت سفارش جدید

IDS H71P1

ماهانه شروع از   29,100,000ریالحافظه

250GB SSDپردازنده

Intel Xeon X5670(6c/12th)رم

16GB DDR3ترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


شاسی سرور
DL360 G7سرعت فرکانس پردازنده
2.93GHz/3.33GHzمنابع قابل ارتقا بعد از سفارش
پردازنده

رم

حافظه

آی پی

پهنای باندلوکیشن
پونک


تحویل یک روزه

*این سرویس برای کاربری‌های با ترافیک یک به یک از جمله IP Forwarding، VPN، پروکسی، تانلینگ و میکروتیک قابل ارائه و استفاده نیست.
1
موجود است

IDS H81P1

ماهانه شروع از   31,600,000ریالحافظه

250GB SSDپردازنده

Intel Xeon 2620(6c/12th)رم

16GB DDR3ترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


شاسی سرور
DL360 G8سرعت فرکانس پردازنده
2.00GHz/2.50GHzمنابع قابل ارتقا بعد از سفارش
پردازنده

رم

حافظه

آی پی

پهنای باندلوکیشن
پونک


تحویل یک روزه

*این سرویس برای کاربری‌های با ترافیک یک به یک از جمله IP Forwarding، VPN، پروکسی، تانلینگ و میکروتیک قابل ارائه و استفاده نیست.
2
موجود است

IDS H81P2

ماهانه شروع از   34,200,000ریالحافظه

250GB SSDپردازنده

Intel Xeon 2650v2(16c/32th)رم

32GB DDR3ترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


شاسی سرور
DL360 G8سرعت فرکانس پردازنده
2.60GHz/3.40GHzمنابع قابل ارتقا بعد از سفارش
پردازنده

رم

حافظه

آی پی

پهنای باندلوکیشن
پونک


تحویل یک روزه

*این سرویس برای کاربری‌های با ترافیک یک به یک از جمله IP Forwarding، VPN، پروکسی، تانلینگ و میکروتیک قابل ارائه و استفاده نیست.
1
موجود است

IDS H81P3

ماهانه شروع از   37,900,000ریالحافظه

500GB SSDپردازنده

Intel Xeon 2650v2(8c/16th)رم

64GB DDR3ترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


شاسی سرور
DL360 G8سرعت فرکانس پردازنده
2.60GHz/3.40منابع قابل ارتقا بعد از سفارش
پردازنده

رم

حافظه

آی پی

پهنای باندلوکیشن
پونک


تحویل یک روزه

*این سرویس برای کاربری‌های با ترافیک یک به یک از جمله IP Forwarding، VPN، پروکسی، تانلینگ و میکروتیک قابل ارائه و استفاده نیست.
1
موجود است

IDS H81P4

ماهانه شروع از   35,700,000ریالحافظه

1x 250G SSDپردازنده

Intel Xeon 2670v2(20c/40th)رم

32GB DDR3ترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


شاسی سرور
DL360 G8سرعت فرکانس پردازنده
2.50GHz/3.30GHzمنابع قابل ارتقا بعد از سفارش
پردازنده

رم

حافظه

آی پی

پهنای باندلوکیشن
پونک


تحویل یک روزه

*این سرویس برای کاربری‌های با ترافیک یک به یک از جمله IP Forwarding، VPN، پروکسی، تانلینگ و میکروتیک قابل ارائه و استفاده نیست.
1
موجود است

IDS H81P5

ماهانه شروع از   43,100,000ریالحافظه

500GB SSDپردازنده

2x Intel Xeon 2650v2(8c/16th)رم

96GB DDR3ترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


شاسی سرور
DL360 G8سرعت فرکانس پردازنده
2.60GHz/3.40منابع قابل ارتقا بعد از سفارش
رم

حافظه

آی پی

پهنای باندلوکیشن
پونک


تحویل یک روزه

*این سرویس برای کاربری‌های با ترافیک یک به یک از جمله IP Forwarding، VPN، پروکسی، تانلینگ و میکروتیک قابل ارائه و استفاده نیست.
1
موجود است

IDS H81P6

ماهانه شروع از   46,700,000ریالحافظه

2x 500G SSDپردازنده

2x Intel Xeon 2670v2(20c/40th)رم

64GB DDR3ترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


شاسی سرور
DL360 G8سرعت فرکانس پردازنده
2.50GHz/3.30GHzمنابع قابل ارتقا بعد از سفارش
رم

حافظه

آی پی

پهنای باندلوکیشن
پونک


تحویل یک روزه

*این سرویس برای کاربری‌های با ترافیک یک به یک از جمله IP Forwarding، VPN، پروکسی، تانلینگ و میکروتیک قابل ارائه و استفاده نیست.
1
موجود است

IDS H91P1

ماهانه شروع از   42,500,000ریالحافظه

1x 250GB NVMeپردازنده

Intel Xeon 2620v3(6c/12th)رم

16GB DDR4ترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


شاسی سرور
DL360 G9سرعت فرکانس پردازنده
2.40GHz/3.20GHzمنابع قابل ارتقا بعد از سفارش
پردازنده

رم

حافظه

آی پی

پهنای باندلوکیشن
پونک


تحویل یک روزه

*این سرویس برای کاربری‌های با ترافیک یک به یک از جمله IP Forwarding، VPN، پروکسی، تانلینگ و میکروتیک قابل ارائه و استفاده نیست.
1
موجود است

IDS H91P2

ماهانه شروع از   49,400,000ریالحافظه

2x 250GB SSDپردازنده

2x Intel Xeon 2620V3(12c/24th)رم

32GB DDR4ترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


شاسی سرور
DL360 G9سرعت فرکانس پردازنده
2.40GHz/3.20GHzمنابع قابل ارتقا بعد از سفارش
پردازنده

رم

حافظه

آی پی

پهنای باندلوکیشن
پونک


تحویل یک روزه

*این سرویس برای کاربری‌های با ترافیک یک به یک از جمله IP Forwarding، VPN، پروکسی، تانلینگ و میکروتیک قابل ارائه و استفاده نیست.
1
موجود است

IDS H91P3

ماهانه شروع از   57,500,000ریالحافظه

2x 500GB SSDپردازنده

2x Intel Xeon 2650V3(20c/40th)رم

64GB DDR4ترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


شاسی سرور
DL360 G9سرعت فرکانس پردازنده
2.30GHz/3.00GHzمنابع قابل ارتقا بعد از سفارش
پردازنده

رم

حافظه

آی پی

پهنای باندلوکیشن
پونک


تحویل یک روزه

*این سرویس برای کاربری‌های با ترافیک یک به یک از جمله IP Forwarding، VPN، پروکسی، تانلینگ و میکروتیک قابل ارائه و استفاده نیست.
1
موجود است

IDS H91P4

ماهانه شروع از   59,150,000ریالحافظه

1TB SSDپردازنده

2x Intel Xeon 2680v3(24c/48th)رم

64GB DDR4ترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


شاسی سرور
DL360 G9سرعت فرکانس پردازنده
2.50GHz/3.30GHzمنابع قابل ارتقا بعد از سفارش
پردازنده

رم

حافظه

آی پی

پهنای باندلوکیشن
پونک


تحویل یک روزه

*این سرویس برای کاربری‌های با ترافیک یک به یک از جمله IP Forwarding، VPN، پروکسی، تانلینگ و میکروتیک قابل ارائه و استفاده نیست.
1
موجود است

IDS H91P5

ماهانه شروع از   60,950,000ریالحافظه

1TB NVMEپردازنده

Intel Xeon 2690v4(14c/28th)رم

64GB DDR4ترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


شاسی سرور
DL360 G9سرعت فرکانس پردازنده
2.60GHz/3.50GHzمنابع قابل ارتقا بعد از سفارش
پردازنده

رم

حافظه

آی پی

پهنای باندلوکیشن
پونک


تحویل یک روزه

*این سرویس برای کاربری‌های با ترافیک یک به یک از جمله IP Forwarding، VPN، پروکسی، تانلینگ و میکروتیک قابل ارائه و استفاده نیست.
1
موجود است

IDS H91P7

ماهانه شروع از   111,300,000ریالحافظه

2x 2TB SSDپردازنده

2x Intel Xeon 2690v4(28c/56th)رم

256 GB DDR4ترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


شاسی سرور
DL360 G9سرعت فرکانس پردازنده
2.60GHz/3.50GHzمنابع قابل ارتقا بعد از سفارش
پردازنده

رم

حافظه

آی پی

پهنای باندلوکیشن
پونک


تحویل یک روزه

*این سرویس برای کاربری‌های با ترافیک یک به یک از جمله IP Forwarding، VPN، پروکسی، تانلینگ و میکروتیک قابل ارائه و استفاده نیست.
1
موجود است
مشاهده پلن‌های بیشتر

ویژگی های پیش‌فرض پلن ها

   منابع اختصاصی
   امکان نصب پلتفرم‌های مجازی‌ساز همچون VMware ESXi
   پهنای باند انحصاری
   امکان ارائه آی‌پی اضافه
   امکان ارتقا منابع در طول دوره استفاده از سرور
   امکان ارائه دسترسی کنسول و ریبوت
   امکان اتصال سخت‌افزار جانبی مانند قفل سخت‌افزاری به سرور
   پشتیبانی از انواع لایسنس‌های اشتراکی و اورجینال