سرور مجازی ابری خارج

چینش پلن‌ها بر اساس فضای ذخیره‌سازی می‌باشد و در ادامه لیست، تنوع مناسبی از پلن‌ها به لحاظ تعرفه اشتراک و سایر منابع پردازشی قرار داده شده است

ثبت سفارش جدید

FAV B20G11

ماهانه شروع از   6,200,000ریالحافظه

20GB SSDپردازنده

1 vCoreرم

1GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B20G12

ماهانه شروع از   6,975,000ریالحافظه

20GB SSDپردازنده

1 vCoreرم

2GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B20G22

ماهانه شروع از   7,750,000ریالحافظه

20GB SSDپردازنده

2 vCoreرم

2GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B20G44

ماهانه شروع از   11,625,000ریالحافظه

20GB SSDپردازنده

4 vCoreرم

4GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B30G22

ماهانه شروع از   8,525,000ریالحافظه

30GB SSDپردازنده

2 vCoreرم

2GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B30G23

ماهانه شروع از   9,300,000ریالحافظه

30GB SSDپردازنده

2 vCoreرم

3GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B30G24

ماهانه شروع از   10,075,000ریالحافظه

30GB SSDپردازنده

2 vCoreرم

4GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B30G44

ماهانه شروع از   12,400,000ریالحافظه

30GB SSDپردازنده

4 vCoreرم

4GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B30G46

ماهانه شروع از   14,725,000ریالحافظه

30GB SSDپردازنده

4 vCoreرم

6GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B30G66

ماهانه شروع از   17,825,000ریالحافظه

30GB SSDپردازنده

6 vCoreرم

6GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B40G22

ماهانه شروع از   10,075,000ریالحافظه

40GB SSDپردازنده

2 vCoreرم

2GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B40G24

ماهانه شروع از   12,400,000ریالحافظه

40GB SSDپردازنده

2 vCoreرم

4GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B40G48

ماهانه شروع از   19,375,000ریالحافظه

40GB SSDپردازنده

4 vCoreرم

8GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


موقعیت و نوع حافظه در مراحل سفارش قابل انتخاب است

سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B40G68

ماهانه شروع از   21,700,000ریالحافظه

40GB SSDپردازنده

6 vCoreرم

8GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


موقعیت و نوع حافظه در مراحل سفارش قابل انتخاب است

سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B50G24

ماهانه شروع از   13,950,000ریالحافظه

50GB SSDپردازنده

2 vCoreرم

4GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B50G33

ماهانه شروع از   13,950,000ریالحافظه

50GB SSDپردازنده

3 vCoreرم

4GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B50G44

ماهانه شروع از   17,050,000ریالحافظه

50GB SSDپردازنده

4 vCoreرم

4GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B50G46

ماهانه شروع از   19,375,000ریالحافظه

50GB SSDپردازنده

4 vCoreرم

6GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B50G66

ماهانه شروع از   21,700,000ریالحافظه

50GB SSDپردازنده

6 vCoreرم

6GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B60G44

ماهانه شروع از   19,375,000ریالحافظه

60GB SSDپردازنده

4 vCoreرم

4GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B60G36

ماهانه شروع از   20,150,000ریالحافظه

60GB SSDپردازنده

3 vCoreرم

6GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B60G48

ماهانه شروع از   23,250,000ریالحافظه

60GB SSDپردازنده

4 vCoreرم

8GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B60G68

ماهانه شروع از   25,575,000ریالحافظه

60GB SSDپردازنده

6 vCoreرم

8GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B80G28

ماهانه شروع از   22,475,000ریالحافظه

80GB SSDپردازنده

2 vCoreرم

8GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B80G44

ماهانه شروع از   21,700,000ریالحافظه

80GB SSDپردازنده

4 vCoreرم

4GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B80G46

ماهانه شروع از   24,025,000ریالحافظه

80GB SSDپردازنده

4 vCoreرم

6GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B80G48

ماهانه شروع از   25,575,000ریالحافظه

80GB SSDپردازنده

4 vCoreرم

8GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B80G66

ماهانه شروع از   26,350,000ریالحافظه

80GB SSDپردازنده

6 vCoreرم

6GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B80G68

ماهانه شروع از   28,675,000ریالحافظه

80GB SSDپردازنده

6 vCoreرم

8GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B80G612

ماهانه شروع از   34,100,000ریالحافظه

80GB SSDپردازنده

6 vCoreرم

12GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B80G816

ماهانه شروع از   42,625,000ریالحافظه

80GB SSDپردازنده

8 vCoreرم

16GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B100G48

ماهانه شروع از   27,900,000ریالحافظه

100GB SSDپردازنده

4 vCoreرم

8GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B100G816

ماهانه شروع از   45,725,000ریالحافظه

100GB SSDپردازنده

8 vCoreرم

16GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B200G48

ماهانه شروع از   44,950,000ریالحافظه

200GB SSDپردازنده

4 vCoreرم

8GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

FAV B200G816

ماهانه شروع از   58,125,000ریالحافظه

200GB SSDپردازنده

8 vCoreرم

16GBترافیک

نامحدود


توضیحات بیشتر...


سیستم‌عامل لینوکس/ویندوز

تحویل سریع

فایروال نرم‌افزاری

دیتاسنتر OVH

24 ساعت ضمانت بازگشت وجه

مشاهده پلن‌های بیشتر

ویژگی های پیش‌فرض پلن ها

   تحویل خودکار و آنی
   امکان تهیه بک‌آپ آنلاین
   دسترسی کنسول
   حافظه SSD
   رم DDR4
   آی‌پی ثابت و اختصاصی
   پنل مدیریت سرور
   دسترسی به فایروال نر‌افزاری
   24 ساعت مهلت تست و بازگشت وجه
   ترافیک نامحدود
   پشتیبانی از انواع لایسنس‌های اورجینال و اشتراکی
   عدم امکان بازگشت وجه بعد از اتمام مهلت تست
   دسترسی روت و عدم اعمال محدودیت نرم‌افزاری
   ممنوعیت کاربری‌های VPN، پروکسی و تانلینگ