انتقال دامنه

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

هم زمان با انتقال دامنه خود، به صورت رایگان دامنه منتقل شده یکسال تمدید نیز خواهد شد.(این مورد شامل سفارش های تغییر مالک دامنه ir نمی شود)    ( انتقال تنها یک دامنه )

نام دامنه
رمز انتقال/ کد EPP (Auth)
  راهنما

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

* دامنه هایی که به تازگی ثبت و یا تمدید شده اند غیرقابل انتقال میباشند