نمایندگی دامنه

Order New Services

خدمات نمایندگی فروش دامنه

Annually  
2,000,000ریال

ثبت دامنه با تعرفه ای کمتر از ثبت عادی
ارائه ماژول اختصاصی Server.ir برای WHMCS
امکان استفاده برای دامنه با انواع پسوند ملی و بین المللی

مشاهده پلن‌های بیشتر

Included With Every Plan

   ثبت دامنه .ir
   ثبت دامنه .ac.ir
   ثبت دامنه .co.ir
   ثبت دامنه .sch.ir
   ثبت دامنه .org.ir
   ثبت دامنه .gov.ir
   ثبت دامنه .net.ir
   ثت دامنه .id.ir
   ثبت دامنه .com
   ثبت دامنه .info
   ثبت دامنه .net
   ثبت دامنه .org
   ثبت دامنه .biz
   ثبت دامنه .mobi
   ثبت دامنه .pro
   ثبت دامنه .xyz
   ثبت دامنه .us
   ثبت دامنه .es
   ثبت دامنه .in
   ثبت دامنه .cc
   ثبت دامنه .ws
   ثبت دامنه .fr
   ثبت دامنه .co
   ثبت دامنه .asia
   ثبت دامنه .toys
   ثبت دامنه .clinic
   ثبت دامنه .host
   ثبت دامنه .ceo
   ثبت دامنه .bio
   ثبت دامنه .me
   ثبت دامنه .name
   ثبت دامنه .tel
   ثبت دامنه .it